Hymn wielkanocny

Ref. Alleluja! Jezus Panem jest. eDe
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas. CDhe
Alleluja! Radujmy się,
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest.

1. Na świętej uczcie Baranka, eDe
Odziani w szaty zbawienia, eH7
Przebywszy Morze Czerwone, eDGa
Ku czci Chrystusa śpiewajmy. GDhe

2. Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyżu za nas wydane,
A Jego krwią napojeni,
Żyjemy odtąd dla Boga.

3. Gdy noc paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął.
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.

4. Już Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym Bożym Barankiem,
Co siebie złożył w ofierze.

5. O jakże cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię życia odzyskać.

6. Już Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.

7. O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.

8. Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.


Powrót do listy piosenek