Godzien, o, godzien

1. Godzien, o, godzien nasz Bóg, GDe
Siedzący na tronie, CGCD
Baranek wśród chwał, GDe
Przyjąć wdzięczność, siłę i moc, CGCG
Hołd i chwałę, i cześć. FCD

Ref. On Bogiem jest na wieki wieków. /x3 GDCeD
Amen. G

2. Będziemy niezmiennie wciąż trwać
W jedności i prawdzie,
Oddając Ci hołd,
Mądrość, wdzięczność, siłę i moc,
Hołd i chwałę, i cześć.


Powrót do listy piosenek