Chwalcie Pana niebios

Ref. Chwalcie Pana niebios, chwalcie Go na cytrze, e
Chwalcie Króla świata, bo On Bogiem jest. D CDe

1. Chwal, duszo moja, Pana, mego Króla,
Chcę chwalić Pana, jak długo będę żył,
Chcę śpiewać memu Bogu, póki będę istniał,
Chcę Go wysławiać, śpiewać: Alleluja!

2. Szczęśliwy ten, któremu Pan jest pomocą,
Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,
W Bogu, który stworzył niebo i ziemię.
Wszystko co żyje, śpiewa: Alleluja!

3. Pan Bóg króluje, wesel się, ziemio,
Bóg Twój, Syjonie, przez pokolenia.
On dał ci życie, On dał ci wszystko,
Śpiewaj Mu, wysławiaj Go. Alleluja!


Powrót do listy piosenek