Chodźcie, zawróćmy do Pana

Ref. Chodźcie zawróćmy do Pana EF
On nas rozszarpał, On nas też uleczy! dE

1. Zranił i opatrzy nasze rany, aG
Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, Ga
Trzeciego dnia podniesie nas aG
I będziemy żyli przed Jego obliczem. GaF

2. Starajmy się wiec poznać usilnie Pana,
Że Go znajdziemy, pewne jak zorza,
Przyjdzie do nas jak deszcz,
Jak późny deszcz, co zrasza ziemię.
3. Co ci mam uczynić, Efraimie?
Co ci mam uczynić, Judo?
Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny
I jak rosa, która szybko znika.

4. Zabijałem ich słowami ust moich.
I moje prawo wzeszło jak światłość,
Gdyż miłości chcę, a nie ofiary,
Poznania Boga, a nie całopaleń.


Powrót do listy piosenek