Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę wywyższać Imię Twe, GCD (C)
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę.
Panie, dziś raduję się, bo przyszedłeś, by mnie zbawić.
Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie, GCDCG
Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług, GCDCG
Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty, CDhC
Chce wywyższać Imię Twe. DG (C)


Powrót do listy piosenek