Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. dBFC
Jezus, On mnie umacnia.