Uwielbiam Cię, Trójco

1. Uwielbiam Cię, Panie Boże, mój Ojcze. CFG
Tobie chwała, cześć i moc! CG
Wielbię Cię, pragnę głosić Twoją chwałę,
Uwielbiam święte imię Twe!

Ref. Uwielbiam Cię! Panie, wielbić chcę Ciebie! CFG
Niech popłynie z serca chwały pieśń! aG
Uwielbiam Cię, Tyś jedynym jest Bogiem!
Pragnę dzisiaj wielbić Cię!

2. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, mój Zbawco…

3. Uwielbiam Cię, Duchu Święty, mój Panie…