Twój krzyż

1. Twój krzyż, Jego ramiona mnie oplatają, eCDH7e
Twój krzyż, prosty drewniany, a jakże wielki,
W Jego wnętrzu mała monstrancja, Twoje Ciało GD CDG
I pięć stróżek krwi błogosławi ziemię. GD
Naucz mnie umierać. CH7e

Duchu, przyjdź, Duchu, przyjdź, H7eD
O Duchu Święty, przyjdź! GH7e / CH7e

2. Pewnego dnia objęły mnie ramiona krzyża,
Przytuliły mnie mocno do Twojego serca
I ujrzałem w każdym upadku moim płomień miłosierdzia,
A w każdym powstaniu zwycięstwo nadziei,
Że jedna kropla Krwi Twojej,

Spadając na mą pustynię,
Zrodzi szaleństwo zielonej miłości.