Bóg dał czas na nadzieję

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwa, hAGFis
Czas na taniec, na śmiech i na ciszę w kościołach widnych.
Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale.
Oto droga, by iść co dzień dalej i dalej.

Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, DA
Tyle wspólnych znajdować spraw, hGAD
A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. DAh

2. Kiedy Pan przyjdzie sądzić nasze czyny i naszą marność,
Damy kłosy, a On spali plewy, oddzieli ziarno.
Będzie sądził z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej.
Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto.


Powrót do listy piosenek