Przybądź, Duchu Święty

1. Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.

2. Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień!

3. O najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

4. W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

5. Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj swej potędze!

6. Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze!

7. Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę!

8. Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

9. Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

10. Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.