Panie, daj mi łaskę wiernej modlitwy

Ref. Panie, daj mi łaskę wiernej modlitwy, aeda ea
Abym nie opuścił Cię w godzinie Krzyża.

1. Smutna jest Moja dusza, aż do śmierci, adCea
Przybył z nieba Anioł, aby Mnie umacniać. dCea

2. Moje serce pogrążone jest w udręce,
Krwawy pot spływa na ziemię.

3. Nie zasłoniłem swojej twarzy przed opluciem,
Nie otworzyłem ust, gdy szydzili ze Mnie.

4. Moje dłonie i stopy przybite do krzyża,
Ostra włócznia przeszyła Mi serce.

5. Smutna jest moja dusza aż do śmierci,
Zostańcie tu i czuwajcie ze Mną.