Boże, mój Boże, dlaczego?

Ref. Boże, mój Boże, dlaczego eC
Opuściłeś mnie w moim utrapieniu? GH7
Wołałem do Ciebie przez cały dzień,
Ale Ty zasłoniłeś swoje uszy.

1. Boże, zbaw mnie w imię swoje, ae
Swoją mocą broń mojej sprawy. ae
Boże, nakłoń swego ucha na słowa ust moich. CG H7

2. Bo powstają przeciwko mnie pyszni,
A wrogowie moi czyhają na me życie.
Nie mają Boga przed swymi oczami, chcą mojej śmierci.

3. Ale oto Bóg mi dopomaga,
Pan sam podtrzymuje me życie.
Będę sławił Twe imię, bo jest dobre, bo mnie ratuje.

4. Ja zaś jak oliwka, co kwitnie w domu Bożym,
Zaufam na wieki łaskawości Boga.
Chcę Cię wysławiać za to, coś mi uczynił i polegać na Twym imieniu.


Powrót do listy piosenek