Pan wieczernik przygotował

Ref. Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud.
Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.

1. Przyjdźcie z ulic i opłotków, bowiem mija czas,
Przyjdźcie chorzy i ubodzy, Pan uzdrowi was.

2. Każdy człowiek w domu Pańskim swoje miejsce ma.
Niech nikogo w nim nie braknie, uczta Pańska trwa.

3. Przystępujmy z dziękczynieniem, pożywajmy chleb,
Pijmy napój nieśmiertelnych, aby życie mieć.

4. Zakosztujcie i poznajcie tej wieczerzy smak,
Z obfitości boskich darów bierzcie pełnię łask.

5. Kto się z Panem tu spotyka, tworzy jedno z Nim,
Bóg z miłością go nazywa przyjacielem swym.

6. Nakarmieni Chlebem Żywym wznieśmy Panu pieśń,
Bóg żyjący i prawdziwy strzeże naszych serc.