Otwórzcie bramy

Ref. Otwórzcie bramy, co nietknione stały, eDhe
Bramy wieczyste, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały i kto jest ten mężny?
Pan mocny w boju i Bóg nasz potężny.

(Otwórzcie bramy, co nietknione stały,
Otwórzcie bramy, bo idzie Król chwały.
Któż ten Król chwały? Pan o cnoty dbały.
On w te drzwi wnidzie, On jest Królem chwały.)

1. Pańska jest ziemia i co jest na ziemi,
Jej długi okrąg z mieszkańcami swymi.
On ją na morzach utrzymuje stale
I miękkie wody chciał dać za grunt skale.

2. Któż na Twą górę może wstąpić, Panie?
Albo na miejsce poświęcone stanie?
Ten, który krzywdą swych rąk nie oszpeci,
Ten, co ma serce czyste Bożych dzieci.

3. Kto dba o duszę, nie przysiągł kłamliwie,
Z pańskiej litości pójdzie mu szczęśliwie.
Oto jest rodzaj i taka rachuba
Tych, co chcą znaleźć twarz Boga Jakuba.