Oto są baranki młode

Ref. Oto są baranki młode. DEA EDEfis
Oto ci, co zawołali alleluja! DEA fisH7E4E7
Dopiero przyszli do zdrojów, ADE4E7
Światłością się napełnili, ADE4E7
Alleluja, alleluja! AEfis EA

1. Na Baranka Pańskich godach, fisDEfis
W szat świątecznych czystej bieli, fisDEfis
Po krwawego morza wodach fisEhfis
Nieśmy Panu pieśń weseli. DEcisfis

2. W swej miłości wiekuistej fisDEfis
On nas swoją Krwią częstuje, fisDEfis
Nam też Ciało swe przeczyste fisEhfis
Chrystus Kapłan ofiaruje. DEcisfis

3. Na drzwi świętą Krwią skropione fisDEfis
Anioł mściciel z lękiem wziera, fisDEfis
Pędzi morze rozdzielone, fisEhfis
Wrogów w nurtach swych pożera. DEcisfis

4. Już nam Paschą Tyś, o Chryste, fisDEfis
Wielkanocną też ofiarą, fisDEfis
Tyś przaśniki nasze czyste fisEhfis
Dla dusz prostych z szczerą wiarą. DEcisfis

5. O Ofiaro niebios święta, fisDEfis
Ty moc piekła pokonywasz, fisDEfis
Zrywasz ciężkie śmierci pęta, fisEhfis
Wieniec życia nam zdobywasz. DEcisfis

6. Chrystus piekło pogromiwszy fisDEfis
Swój zwycięski znak roztacza, fisDEfis
Niebo ludziom otworzywszy fisEhfis
Króla mroków w więzy wtłacza. DEcisfis

7. Byś nam wiecznie, Jezu drogi, fisDEfis
Wielkanocną był radością, fisDEfis
Strzeż od grzechu śmierci srogiej fisEhfis
Odrodzonych Twą miłością. DEcisfis

8. Chwała Ojcu i Synowi, fisDEfis
Który z martwych żywy wstaje, fisDEfis
I Świętemu też Duchowi fisEhfis
Niech na wieki nie ustaje. DEcisfis