Boże mój, gdzie jesteś?

Ref. Boże mój, gdzie jesteś? (H) ea
Ciało me usycha, DG
Zmysły me umarły. Ca
Pozwól znaleźć się już. aH

1. Boże, spraw, bym była dla Ciebie,
We wszystkim, spraw, spraw żebym znikła!
Niech króluje we mnie Twa miłość,
Niech me serce stanie, stanie się ołtarzem.

2. Chcę być miłością w milczeniu, Boże mój,
Pozwól mi objąć sercem ziemię.
Ukryj mnie, Panie, na zawsze w Tobie,
Strzeż mnie, mój Boże, zawsze strzeż mnie.

3. Niech króluje we mnie Twa miłość.
Niech moje serce stanie się ołtarzem.
Przy mnie, Panie, bądź, przemieniaj mnie.
Chcę być światłem w ciemności.

4. Chcę być miłością w milczeniu, mój Boże.
Pozwól mi objąć sercem ziemię.
Boże, spraw, bym była dla Ciebie,
Spraw, spraw, spraw żebym znikła!
Ukryj mnie na zawsze w Tobie,
Panie mój, strzeż mnie dobrze i zawsze.


Powrót do listy piosenek