Albowiem tak Bóg umiłował świat

Albowiem tak Bóg umiłował świat, eD
Że Syna Jednorodzonego dał, Che
Aby każdy, kto w Niego wierzy,
Nie zginął, lecz życie wieczne miał.
Lecz by mógł żyć na wieki, (D)GD
By mógł żyć na wieki. eH7


Powrót do listy piosenek