Oto nadeszła pora

1. Oto nadeszła pora, wzejdzie młody las. CFaG
Jak zeschnięta kora zło opadnie z nas. adG
Zasiejemy w sercach naszych,
W sercach wszystkich ludzi,
Ziarno wiary i nadziei i miłość się zbudzi.

Ref. Miłość cierpliwa jest, miłość nie zazdrości, FC
Nie szuka poklasku, miłość wszystko znosi, aG
Pokłada nadzieję i wszystkiemu wierzy,
Nie szuka swego, nie pamięta złego.

2. Już najwyższy czas poznać krainę niezwykłą, CFaG
Tam gdzie mieszka miłość, wiara i nadzieja, FC
Dlaczego tam nie ma nas? aG
W krainie nadziei jest rzeka i las, FC
Strumyki natchnienia, źródła czystej wody, aG
Gaje oliwne i ślady na piasku, FC
Mroczne tajemnice i zagadki tego świata. aG

Oto nadeszła pora…