Oświeć me serce

Ref. Oświeć me serce, ad
Twe słowa dają życie wieczne. Ea
Pokaż, co jest zakryte przede mną. dEa

1. Twoje prawo miłości jest doskonałe, G
Świadectwo Twego Ducha uczy mnie mądrości, a
Twe nakazy radują moje serce, FC
Blask Krzyża Twego olśniewa me oczy. dEa

2. Usłyszałem, Panie, Twe wezwanie
I pragnę pójść Twoją drogą.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów ukrytych przede mną.

3. Błagam Cię, Panie, uchroń mnie od pychy,
By nie panowała nade mną.
Wtedy będę bezpieczny,
Modlić się będę moją słabością.