On jest dobrym Pasterzem

1. On jest dobrym Pasterzem, eGDe
Oddał za owce życie swe. GDe
W Nim gromadzą się w wierze GD
Narody, by znów jedno być. aDD4D
Na fundamencie wiary
On zbudował Kościół swój.
Na apostołach, prorokach,
Co pasą narody aż do dziś.

Ref. Jeden jest Bóg i Ojciec, i jedna jest wiara, (D) CDe
Nadzieja, i jeden jest chrzest. CDe
Jeden jest Kościół i ciało, i życie w Duchu, CDe
Co daje nam tak wiele łask. CH

2. Klucze do swoich bram
On Piotrowi i uczniom swym dał,
A więc ciemność już nigdy
Nie będzie panować wśród nas.
Biada takim pasterzom,
Którzy sami pasą się,
Pan odbierze im owce,
Przepędzi ich od swoich trzód.
Ref. Wciąż jeden jest Bóg i Ojciec…

3. Na dobrych pastwiskach eD
Będzie pasł owce swoje. GD
I na szczytach (i na szczytach gór) eD
Karmi lud (będzie karmił lud). GA
On uzdrowi cierpiących i biednych, eD GD
Uwięzionym wolność da (uwięzionym On wolność da). eDGA

4. Nie porzuci swojego ludu,
Lecz przyciągnie Pan owce swe,
Słowem swym znów połączy tych,
Którzy rozproszeni są.

Bo On jest dobrym Pasterzem…