Ojcze, w Twoje ręce

Ref. Ojcze, w Twoje ręce he
Powierzam ducha Mego. hAh

1. Całuj mnie pocałunkami twoich ust. DA
Jak słodka twoja miłość jest! eh
Pociągnij mnie, biegnijmy; całuj mnie, pragnę ciebie.

2. Napełnij mnie twoim słowem, łoże nasze z zieleni;
Chora jestem z miłości. Całuj mnie, pragnę ciebie.

3. Powstań, wietrze z północy, powstań, wietrze z południa,
Wietrze wiej przez mój ogród, bo omdlewam z miłości.

4. Życie ze mnie odeszło, miły mój się oddalił,
Jam jest mego miłego, a on jest cały mój.

5. Na cóż budzić ze snu moją umiłowaną,
Póki nie zechce sama, póki nie zechce sama.