O wychwalajcie

O wychwalajcie Go, wszystkie narody EAH
I wysławiajcie Go, wszystkie ludy.
Jego łaskawość nad nami potężna,
A Jego wierność trwa na wieki.

O, alleluja, alleluja!