O Panie, szukasz dzieci Twych

1. O Panie, szukasz dzieci Twych, eH7eC
Bo miłość – imię Twe. eH7e
Ty rozproszone złączyć chcesz,
Dać udział w łaskach swych.

Ref. Panie (Panie), Panie (Panie), ea
Złącz w Twym Kościele rozdzielonych braci, H7e
Złącz wszystkich nas w miłości Twej. CeH7e

2. Tyś zbawił świat przez Swoją śmierć,
Bo miłość – imię Twe.
O, zechciej włączyć wszystkich nas
W mistyczne ciało swe.

3. Ty zaspokajasz wszelki głód,
Bo miłość – imię Twe.
O, uczyń znowu z chlebem cud
I nakarm dzieci swe.

4. Wszak obiecałeś pokój dać,
Bo miłość – imię Twe.
Racz w serca żar miłości wlać,
Królestwo rozszerz swe.