O Jezu, Boże utajony

Ref. O Jezu, Boże utajony, ED
Serce moje Cię czuje,
Choć kryją Ciebie zasłony,
Ty wiesz, że Cię kocham.

1. Miłosierdzie Pana chcę śpiewać na wieki,
Wyśpiewywać je będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
Jest nieustannym cudem.

2. Wytryskujesz z Troistości Bożej,
Lecz z jednego miłosnego łona,
Ze źródła miłosierdzia Twego płynie wszelkie szczęście
l życie.

3. Przez otwarte serce ukrzyżowanego Syna,
Źródła miłosierdzia Boga otwarte są dla nas,
Nie dla aniołów, Cherubinów, Serafinów,
Lecz dla człowieka grzesznego.