Nad Jordanem

1. Nad Jordanem pośród rozłożystych drzew, aGCE
Tam gdzie rzeka wolno toczy wody swe, aGC
Prorok dzieje przepowiada, FGa
Lud wybrany Bożym jest. FGa (E)

Ref. Święty, nadchodzi Święty, ae
Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. FGa
Święty, nadchodzi Święty,
Pokutę czyńcie, na twarze padajcie.

2. Gdy nad młodym Cieślą do chrztu uniósł dłoń,
Pan Zastępów głosem swym przemówił doń,
Poznał Prorok, że dziś właśnie
Życie jego spełnia się.

3. Jam chrzcił wodą, bo tak mi nakazał Pan,
Ale po mnie przyjdzie do was Mesjasz Pan,
On chrzcił będzie Duchem Świętym
Tych, którzy poznają Go.