Błogosławieni miłosierni

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd cisAE
Przyjdzie mi pomoc; DAE
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On HFis
Miłosiernym jest! AHCis

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref. Błogosławieni miłosierni, EHcisA
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią! EHFis4-3

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

6. Więc odrzuć lęk i wiernym bądź, AHcis
Swe troski w Panu złóż AHA
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż AHcis
Żyje Pan, Twój Bóg! AHCis

Ref. Błogosławieni miłosierni, AEfisD
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią! AEH4-3


Powrót do listy piosenek