Miałem Pana zawsze przed oczami

Miałem Pana zawsze przed oczami, zawsze miałem Pana. dBCad
Gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.
Dlatego cieszy się me serce i raduje język, d(C) FgA7
Także ciało moje spoczywa w nadziei, spoczywa w nadziei. (C) FgA7

Że nie zostawisz duszy mej w otchłani nie zostawisz,
Ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu.
Dajesz mi poznać wszystkie drogi życia, dajesz mi poznać
I napełniasz mnie radością swoją przed obliczem Twoim.