Maryjo, śliczna Pani

1. Maryjo, śliczna Pani, Gh
Matko Boga i ludzi na ziemi. CDG
Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, aDGE
Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. CaDD7

Ref. Maryja, ave Maryja, GCG
U Boga nam wybłagaj zdroje łask, GH7E
By świat lepszy był, by w miłości żył, aDGE
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe. aDG

2. Maryjo, śliczna Pani,
Świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.
W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach,
Usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.