Maryjo, Pani Aniołów

Maryjo, Pani Aniołów, u Ciebie aE
O Twej Korony prosim zmartwychwstanie. GE
A niech się wola Syna Twego stanie Fa
Na ziemi naszej, tak jak jest w niebie. H7E

I niechaj wielkie będzie zmiłowanie aF
Od Góry Jasnej ku biegunom nocy, dE
Bo zapatrujem się na krzyżowanie FC
I Eloj Lamma wołamy, pomocy! dE (FdA)