Marana Tha

Ref. Marana Tha, przyjdź, Jezu, Panie, ADAD
W swej chwale do nas zejdź. AE
Marana Tha, usłysz wołanie, ADAD
Gdy się wypełnią wieki. AEA

1. Jak rosy chłód na spragniony grunt, adad
Jak dobry chleb na głodnego dłoń. ad aEA

2. W Dziecięciu Ty objawiasz się nam,
Przez wichru szum dajesz poznać się.

3. W Kościele Twym, gdzie dajesz się nam
Przez Ciała, Krwi tajemniczą moc.

4. Gdy miłość swą okażemy wkrąg,
Przychodzisz już dziś na ziemię swą.