Którzy ufają Panu

Ref. Którzy ufają Panu, są jak Góra Syjon, dC FCF
Nieporuszona, trwająca przez wieki. Cd

1. Upodobał sobie tych, którzy cześć Mu oddają, dCFC
Którzy ufają Jego dobroci. dCd

2. Ufałem Panu nawet w wielkim ucisku,
On mi zawsze przychodzi z pomocą.

3. Odzyskują siły ci, którzy Panu ufają,
Otrzymują skrzydła jak orły.

4. Na obu swoich dłoniach wyrył me imię,
Miłuje mnie odwieczną miłością.

5. W krzyżu Pana moja moc jest i siła,
Nie zginie ten, kto się krzyża uchwycił.