Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, dgCA7d
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego gCdCF
Dokonał życia swojego. dgCA7d

2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
Która nas z grzechów obmyła.

3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
W Tobie jest nasze zwycięstwo!