Jezus zwyciężył

Jezus zwyciężył, to wykonało się. dg
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. CFA
Jezus jest Panem, o alleluja, dg
Po wieczne czasy Królem królów jest. A7d

Jezus jest Panem, /4x dg CFA
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, dg
On jest Panem ziemi tej. A7d