Abba, Ojcze

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, CFG
Z kajdan i z samych siebie, CFG
A Chrystus, stając się bratem, CEaF
Nauczył nas wołać do Ciebie. CFG

Ref. Abba, Ojcze, CFCG
Abba, Ojcze, CFCG
Abba, Ojcze, CEaF
Abba, Ojcze! CGC

2. Bo Kościół, jak drzewo życia,
W wieczności zapuszcza korzenie,
Przenika naszą codzienność
I pokazuje nam Ciebie.

3. Bóg hojnym dawcą jest życia,
On wyswobodził nas z śmierci
I przygarniając do siebie,
Uczynił swoimi dziećmi.

4. Wszyscy jesteśmy braćmi,
Jesteśmy jedną rodziną,
Tej prawdy nic już nie zaćmi
I teraz jest jej godzina.


Powrót do listy piosenek