Rekolekcje wielkopostne – nagrania

W ramach rekolekcji parafialnych, które nie mogą się odbyć w normalnym trybie, zapraszamy do wysłuchania rozważań Grzegorza Polakiewicza. Jest to przede wszystkim osobiste świadectwo życia i wiary. Nagrania są zrealizowane w duchu wspólnoty parafialnej. Fragmenty Ewangelii czytają nasi lektorzy, a piosenkę na koniec każdego rozważania śpiewa Kamil Duran.

Zachęcamy nie tylko do wysłuchania, ale do modlitewnego przeżycia tych rozważań rekolekcyjnych. Zadbajmy o atmosferę wyciszenia i skupienia. Na początku można pomodlić się do Ducha Świętego, np.:

„Twoje słowo  jest pochodnią dla stóp moich, Panie, i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119). Duchu Święty, przyjdź i otwórz nasze serca. Wycisz nas, oddal wszystkie rozproszenia, abyśmy mogli usłyszeć i zrozumieć Słowo Boże. Ty, który mówisz ustami proroków, Duchu prawdy i mądrości, oświeć nasze umysły, umocnij naszą wolę i rozpal serca pragnieniem świętości. Przyjdź do nas z łaską nawrócenia. Spraw, byśmy byli nie tylko słuchaczami, ale byśmy wypełniali Twoje słowo i w jego świetle kształtowali swoje życie tu i teraz. Amen.

Po obejrzeniu nagrania prosimy o odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji naszej parafii i Grzegorza oraz wszystkich, którzy będą słuchać jego świadectwa.

Dodatkową propozycją jest osobiste rozmyślanie nad fragmentem Pisma Świętego z pomocą pytań podanych pod każdym filmem. Na takie rozmyślanie należy poświęcić przynajmniej 20-30 minut, więc dobrze jest to zaplanować oddzielnie od obejrzenia filmu. W ramach wielkopostnych ćwiczeń duchowych warto pamiętać nie tylko o modlitwie, ale podjąć także post i jałmużnę, które dopełniają dzieło pokutne, zbliżając nas do cierpiącego Chrystusa i napełniając serca miłością bliźniego.

DZIEŃ 1.

J 11, 1-45
Propozycja pytań do osobistej refleksji:
– Czy w twojej wierze jest miejsce na osobistą, przyjacielską relację z Jezusem? Czy możesz swobodnie powiedzieć Mu wszystko, co „leży ci na sercu”?
– Usłysz Jezusa, który mówi do ciebie „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”. Co znaczą dla ciebie te słowa?
– Co jest dla ciebie grobem, który odbiera ci wolność? Poproś Jezusa, żeby i do ciebie zawołał „wyjdź na zewnątrz!”

DZIEŃ 2.

J 19, 17-27
Propozycja pytań do osobistej refleksji:
– Kim jesteś na drodze krzyżowej Jezusa? Sędzią, katem, ciekawskim gapiem, jednym ze skazańców, uczniem czy Matką? Niezależnie od tego, Jezus jest obok.
– Czy pamiętasz, że każdy człowiek (spośród tych, którzy cię otaczają) niesie swój krzyż? Czy współczujesz im jak cierpiącemu Chrystusowi?
– Co znaczą dla ciebie słowa „Oto Matka twoja”?

DZIEŃ 3.

J 21, 1-19
Propozycja pytań do osobistej refleksji:
– „To jest Pan”. Kto pomaga ci odkryć obecność Boga w twoim życiu? Czy jesteś wdzięczny tym osobom?
– „Czy miłujesz Mnie?” W czym przejawia się twoja miłość do Jezusa?
– „Pójdź za Mną!” Co dzisiaj znaczą dla ciebie te słowa?