Przyjdź, Duchu Kościoła

CZUWANIE MODLITEWNE PRZED UROCZYSTOŚCIĄ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

sobota, 08 czerwca 2019

Jak Apostołowie z Maryją chcemy trwać w modlitwie, oczekując wypełnienia obietnicy Chrystusa. Duch Święty umocnił uczniów, dał odwagę i mądrość, której potrzebowali, aby stworzyć wspólnotę zjednoczoną, żyjącą nauką Chrystusa i niosącą światło wiary na cały świat. Dziś na nowo prosimy o te dary dla nas i całego Kościoła.

19:30 nieszpory
20:00 katecheza
20:30 modlitwa o dary Ducha Świętego
21:30 przygotowanie do Mszy świętej
22:00 Msza święta
23:30 modlitwa uwielbienia