Podział zadań

I NIEDZIELA ADWENTU

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»
(Mk 13, 33-37)

Człowiek, który udał się w podróż, to Pan Jezus wstępujący do nieba. Za jakiś czas wróci, a tymczasem każdemu z nas wyznaczył zajęcie w swoim domu – w Kościele. Jaka jest twoja rola? Czy właściwie się z niej wywiązujesz?

Poproś dzisiaj Ducha Świętego, żeby pomógł ci w ten sposób popatrzeć przede wszystkim na swoje życiowe powołanie. Np. bycie żoną, mężem, rodzicem, prowadzenie swoich bliskich do Boga i troska o nich – to podstawowe zadania we wspólnocie Kościoła. Ale spójrz też szerzej: czy jest w twojej modlitwie miejsce na sprawy Kościoła – powszechnego i lokalnego? Przecież to twoja duchowa rodzina! Może Pan wskaże ci dzisiaj, co jeszcze możesz dla niej zrobić.