Ogłoszenia – Niedziela Palmowa, 10.04.2022

KALENDARZ LITURGICZNY

• niedziela, 10.04 – Niedziela Palmowa
• poniedziałek, 11.04 – Dzień powszedni
• wtorek, 12.04 – Dzień powszedni
• środa, 13.04 – Dzień powszedni
• czwartek, 14.04 –  Wielki Czwartek
• piątek, 15.04 – Wielki Piątek
• sobota, 16.04 – Wielka Sobota
• niedziela, 17.04 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dzisiaj

• podczas wszystkich Mszy św. obchodzimy pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do Jerozolimy dla dokonania swego Paschalnego Misterium. Poświęcenie gałązek (palm) odbędzie się podczas każdej Mszy św. Podczas Mszy św. o godz. 11:30 odbędzie się procesja wokół kościoła. Palmy będzie można nabyć przed kościołem. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na dofinansowanie wakacyjnego obozu dla młodzieży z naszej parafii.
• podczas Mszy św. o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej.
• po Mszach św. odbędzie się kwesta na budowę organów w naszym kościele.

W tygodniu

• w Wielki Czwartek Mszę Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy o godz. 19:00. Tego dnia wspominamy ustanowienie Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa oraz Chrystusowe przykazanie miłości. Po Mszy św. zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu przeniesione­go do tabernakulum w kaplicy przechowania. Adoracja trwać bę­dzie do godz. 22:00.
• w Wielki Piątek o godz. 19:00 rozpoczniemy Liturgię Męki Pań­skiej. Po jej zakończeniu Najświętszy Sakrament zostanie przenie­siony do Grobu Pańskiego i wystawiony do całonocnej adoracji. Tego dnia obowiązuje post paschalny (post jakościowy i ilościowy).
• w Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Kościół tego dnia powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. Zachęcamy do adoracji przy Grobie Pań­skim. Pokarmy na stół wielkanocny błogosławić będziemy od godz. 9:00 do 16:00.
Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 20:00. Podczas liturgii chrzcielnej odnowimy przyrzeczenia złożone na Chrzcie Świętym, dlatego prosimy o przyniesienie świec. Za czynny udział w odnowieniu obietnic chrzcielnych można uzyskać odpust zupełny.
• w piątek i sobotę o godz. 7:00 zapraszamy na Liturgię Godzin zwaną „Ciemną Jutrznią”.
• w czasie Triduum Paschalnego, ze względu na przygotowanie liturgii i uczestniczenie w niej, nie będzie spowiedzi. Prosimy o przystępowanie do Sakramentu Pokuty w poniedziałek, wtorek, środę od godz. 17:30.
• kancelaria będzie czynna od poniedziałku do środy.

W przyszłą niedzielę

• Procesję rezurekcyjną, która jest uroczystym ogło­szeniem Zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego rozpoczniemy o godz. 6:00. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 8:30. Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę.

Dzisiaj organistka wykona dla nas Pie Jesu z Requiem Gabriela Raure. Zachęcamy do wysłuchania.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela – 10 kwietnia

8.30 + Katarzynę Napiórkowską w 5 r. śmierci
10.00 + Janinę Kucharek
11.30 dziękczynna w 1 r. urodzin Anny Różanowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla siostry Agatki i rodziców
13.00 za Parafian
16.00 + Marię Nowakowską Machnik w 4 r. śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 + Teresę Buczek i zmarłych z rodziny

Poniedziałek – 11 kwietnia

7.00 o łaskę wiary dla wnuków
18.00 + Janinę Kucharek
18.00 + Mariana Rębosz w 3 r. śmierci

Wtorek – 12 kwietnia

7.00 + Janinę Kucharek
7.00 o potrzebne łaski dla Phu Trana i dla jego rodziny w Wietnamie
7.00 + Teresę Skierkowską w 5 r. śmierci
18.00 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Franciszka z okazji 1 r. urodzin

Środa – 13 kwietnia

7.00  + Janinę Kucharek
7.00 + Alinę, Tomasza Zujewskich, Jana Wyszkielisa
18.00 o łaskę Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszych rodzinach, parafiach, Ojczyźnie i na całym świecie;
• o powrót do zdrowia Kamila i wszelkie potrzebne łaski dla jego rodziny;
• o miłosierdzie Boże, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Kasi Papież i jej rodziny;
• o cud uzdrowienia Pawła Kiewela i żywą wiarę dla jego rodziny;
• o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Bożeny i Ryszarda Żławników w 50 r. małżeństwa;
• o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla Marcina w 43 r. urodzin;
• o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Beaty i Jacka z okazji 25 r. ślubu
• o doświadczenie Bożej miłości dla Martina i jego rodziny;
+ za poległych żołnierzy, ludność cywilną w trwającej wojnie;
+ Leszka Łukasika;
+ Marka Lewickiego;
+ Bożenę Zielińską, Huberta i Piotra Szadkowskich

Czwartek – 14 kwietnia

19.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ
+ Janinę Kucharek

Piątek – 15 kwietnia

7.00 Ciemna Jutrznia
19.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota – 16 kwietnia

7.00 Ciemna Jutrznia
9.00 – 16.00 Błogosławienie pokarmów
20.00 WIGILIA PASCHALNA
+ Janinę Kucharek
+ Artura i Ryszarda Siemiątkowskich