Niektórzy jednak wątpili

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(Mt 28, 16-20)

To, że niektórzy wątpili, nie przeszkodziło Jezusowi wysłać wszystkich na cały świat z nakazem nauczania i udzielania chrztu. Gdyby czekał, aż wszyscy apostołowie będą gotowi, stuprocentowo przekonani, niezachwiani w wierze i święci, to pewnie nigdy by ich nie posłał.

Twoje wątpliwości i niedoskonałości też nie muszą być przeszkodą. Więc nie zastanawiaj się, czy już jesteś gotowy, na ile jesteś święty i ugruntowany w wierze. Po prostu zacznij działać, realizuj swoją misję, wypełniaj wolę Bożą, dąż do świętości i innych bierz ze sobą. A z wszystkimi brakami Jezus poradzi sobie po drodze.