Nie utrudniać

II NIEDZIELA ADWENTU

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
(Mk 1, 1-8)

Przygotuj drogę Panu. Zorganizuj wszystko, co w twojej mocy, w taki sposób, żeby łatwiej było Mu do ciebie przemówić. Żeby nie utrudniać tego, co i tak jest trudne (spotkanie z Niewidzialnym i Nieogarnionym…). Są takie rzeczy w twoim życiu, które przeszkadzają. Czy jesteś gotów je zmienić?