Mieszkanie Boga

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».
(J 14, 15-16. 23b-26)

Duch Święty wciąż zstępuje na uczniów, przypomina i wyjaśnia słowa Jezusa. Trzeba tylko być gotowym, żeby tę Jego naukę przyjąć rzeczywiście jak uczeń, jak dziecko. I dostosować do niej życie. Wtedy okaże się, że nasze życie jest mieszkaniem Boga.