Dla narzeczonych

1. Małżeństwo jest aktem wiary

Wiara, która polega na zaufaniu do Boga, powinna kształtować całe nasze życie. Sakrament małżeństwa jest oddaniem Bogu, podporządkowaniem Bogu tej dziedziny życia, jaką jest miłość i związek.

2. Małżeństwo jest sposobem przeżywania relacji z Jezusem

Wiara chrześcijańska to nie tylko uznanie pewnych prawd czy przyjęcie systemu wartości, ale to przede wszystkim relacja z Jezusem Chrystusem. On stał się człowiekiem, żeby pomóc nam traktować Boga jako konkretną, bliską nam Osobę – Ojca. Małżeństwo to sposób przeżywania relacji z Bogiem osobowym. Jezus nie tylko uczy nas o małżeństwie, ale chce być w nim obecny.
Dodatkowy film

3. Małżeństwo jest sposobem przynależności do Kościoła

Jezus odszedł do nieba i nie jest fizycznie obecny wśród swoich uczniów. Ale założył wspólnotę Kościoła. W tej wspólnocie jest obecny i działa. Sakrament małżeństwa przyjmowany w Kościele Rzymskokatolickim nie jest prywatną uroczystością, tylko sprawą całego Kościoła.
Dodatkowy film

4. Małżeństwo jest sakramentem

Bóg jest niewidzialny i w naturalny sposób nie możemy wejść w kontakt z Nim. Dlatego potrzebujemy widzialnych znaków – są nimi sakramenty. Małżeństwo jest sakramentem. Oznacza to, że jest nie tylko działaniem małżonków, ale przede wszystkim Boga. To Bóg tworzy między mężczyzną a kobietą nierozerwalną więź.
Dodatkowy film