Którego ducha wybierasz?

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
(J 15, 26-27; 16, 12-15)

Kogo wybierasz, Ducha Prawdy czy Ojca Kłamstwa? Nasza wierność prawdzie – nie tylko szczerość, ale też autentyczność, dążenie do życia w zgodzie z własną tożsamością i powołaniem – to znak działania Ducha Prawdy. Szatan, którego Biblia nazywa Ojcem Kłamstwa, zawsze dąży do wprowadzenia zamętu, niejednoznaczności, udawania.