Koronka na ulicach miast

28 września, w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, o godz. 15 na ulicach miast organizowana jest modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Akcja odbywa się już po raz dwunasty. W ubiegłym roku wzięło w niej udział ponad 500 miast w Polsce i na świecie. W tym roku uczestnicy będą się modlić o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata, szczególnie za kapłanów, by wypełnili wolę Bożą przekazaną św. Faustynie: „Powiedz moim kapłanom, że zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu moim, o litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i wysławiać miłosierdzie moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą.” (Dz. 1521)

W naszej parafii modlitwa odbędzie się przy pomniku Ligi Morskiej i Rzecznej, przy skrzyżowaniu ulic Światowida i Ordonówny.

Więcej informacji: iskra.jezuici.pl