Kazania roratnie 2020

Kazania roratnie w tym roku są poświęcone obrzędom Mszy świętej. Nasi Księża wyjaśniają znaczenie poszczególnych części liturgii i podpowiadają, jak je dobrze przeżywać.

Warto skorzystać z tej szkoły liturgicznej, bo przecież Msza święta ma się stawać źródłem i szczytem naszego życia chrześcijańskiego. Przypomina o tym Kościół w Polsce przez aktualny trzyletni program duszpasterski zatytułowany „Eucharystia daje życie”.

NAGRANIA
01. Przygotowanie do Mszy świętej (ks. Rafał)
02. Pieśń na wejście (ks. Łukasz)
03. Pozdrowienie ołtarza (ks. Proboszcz)
04. Znak krzyża (ks. Łukasz)
05. Akt pokuty (ks. Rafał)
06. Gloria (ks. Rafał)
08. Liturgia Słowa (ks. Proboszcz)
09. Credo (ks. Jarosław)
10. Modlitwa powszechna (ks. Rafał)
11. Przygotowanie darów (ks. Rafał)
12. Prefacja (ks. Proboszcz)
13. Modlitwa eucharystyczna (ks. Łukasz)
14. Doksologia i amen (ks. Proboszcz)
15. Modlitwa Pańska (ks. Łukasz)
16. Znak pokoju (ks. Rafał)
17. Agnus Dei (ks. Rafał)
18. Komunia święta (ks. Proboszcz)
19. Błogosławieństwo (ks. Łukasz)
20. Modlitwa po Mszy świętej (ks. Proboszcz)
21. Eucharystia a Boże Narodzenie (ks. Rafał)