Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej parafii będzie miała miejsce
31 października br.

Rekolekcje intronizacyjne odbywać się będą
od niedzieli 28 października br.

Kult Najświętszego Serca Jezusowego, a Intronizacja

Wiara katolicka, wiara Kościoła, formowana na fundamencie Pisma Świętego świadczy, że Jezus powróci na ziemię w całej potędze i majestacie swej królewskiej władzy, by rozgromić swych przeciwników – tych, którzy dziś nie chcą, aby On królował nad światem: Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach (Łk 19,27). Jeśli uwierzysz, a przynajmniej weźmiesz pod uwagę, że powrót Jezusa Króla nastąpi, zastanów się, jakie wcześniej musiał On ze swej strony poczynić „kroki przygotowawcze”, by, gdy nadejdzie, zastać ludzi czuwających.

Bóg jest Miłością! Jezus zanim ukaże się jako pogromca szatana i ludzi z nim sprzymierzonych w spisku detronizacji Jego Osoby, chce uratować jak najwięcej ludzi. Dlatego na trzysta lat wcześniej Jezus uczynił pierwszy krok. Objawił swą miłość, ukazując ludziom swe Najświętsze Serce, które tak ogromnie pokochało ludzi, a w zamian od nich otrzymuje obojętność, wzgardę, zapomnienie. Ty przynajmniej kochaj Mnie – zwróci się do św. Małgorzaty Marii, bo ten, kto kocha Boga, staje do walki z mocami ciemności. W ten sposób w Kościele rozwinął się kult Serca Jezusa, kult miłości Boga obecnego w Eucharystii. Do istoty tego kultu należy praktyka poświęcenia się Sercu Jezusa – serce za Serce, miłość za Miłość. Dzięki kultowi Serca Jezusa miliony ludzi opowiedziały się po stronie Boga w czasie wielkich rewolucji i wojen, i w ten sposób zostały uratowane z sideł szatańskich. Całe narody zostały poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa, a papież Leon XIII w roku 1899 poświęcił Sercu Jezusa cały świat. Można powiedzieć, że szatan nie zdołał zgasić ognia Bożej Miłości w tych sercach, które dokonały aktu poświęcenia się Sercu Jezusa. Jednakże w wielu, wielu sercach ten ogień został przez niego zastąpiony ogniem piekielnym, mocą którego synowie buntu roznieśli po świecie fałszywe ideologie komunizmu, faszyzmu, liberalizmu… To dlatego Bóg, by ratować świat przed zagładą, uczynił drugi krok – objawił swe miłosierdzie. Zanim przyjdę jako Król (Sędzia sprawiedliwy) daję wam dzień miłosierdzia. Każdemu, kto ucieknie się do mego miłosierdzia dam łaskę nawrócenia. Namaluj obraz – powie do św. s. Faustyny, obiecując, że dusza, która czcić będzie ten obraz nie zginie (…) Daję grzesznemu światu szansę ratunku, ale czas jest krótki.

Nie myśl, że czas miłosierdzia będzie tak długi jak czas Najświętszego Serca, tj. trzysta lat, bowiem czas miłosierdzia bezpośrednio poprzedza powrót Jezusa Króla i może on trwać bardzo krótko. Czas miłosierdzia to czas nadzwyczajnej łaski, w którym obecnie żyjemy. Miłosierdzie nie może polegać na bezkarności i gdyby ten szczególny czas łaski miałby trwać długo, to ludzie szybko zatraciliby poczucie winy i zapomnieliby o konsekwencjach z niej płynących.

Misja sługi bożej Rozalii Celakówny to ostateczna zapowiedź powrotu Jezusa Króla i ukazanie naglącej potrzeby przygotowania się do spotkania z Nim w dniu sądu, w dniu zgrozy. Bóg sam wyznacza sposób przygotowania się na Jego powtórne przyjście. Domaga się od Polski i od narodów świata Intronizacji – uznania Jezusa swym Królem. Intronizacja w całym tego słowa znaczeniu to oddanie się pojedynczego człowieka, jak i całego narodu pod władzę zwierzchnią Jezusa. To uznanie Jego władzy absolutnej nad sobą. Poprzez Intronizację ogólnonarodową naród zrywa więzy łączące go z władzą diabła i dzięki temu zostanie uratowany. Narody, które nie uznają Jezusa swym Królem, zginą bezpowrotnie – słowa ostrzeżenia przekazane przez Rozalię.

Różne wymiary intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

  • Intronizacja osobista

Akt intronizacji osobisty to czas opowiedzenia się osoby za Jezusem rozpoznanym przez miłość – „Jezu, jesteś Królem, jesteś moim Królem, daj mi poznać wolę Twoją Panie, oto jestem. Intronizacja NSPJ w życiu osobistym to wola i pragnienie, aby serce osoby dokonującej aktu intronizacji było rzeczywistym królestwem Jezusa, aby On zajmował centralne miejsce w życiu człowieka.

  • Intronizacja w rodzinie

Członkowie rodziny, dobrze poinformowani w trakcie rekolekcji, czym jest intronizacja NSPJ, gromadzą się we własnych domach, aby tam wspólnie dokonać aktu intronizacji. Każdy akt intronizacji dla rodzin proponowany w czasie rekolekcji intronizacyjnych zawiera trzy zasadnicze elementy: wyznanie, kim Jezus jest, poświęcenie się Jego Boskiemu Sercu i zobowiązanie się do życia według niego. Zobowiązania te dotyczą rodziny i sposobu jej życia jako Kościoła domowego.

  • Intronizacja w wymiarze społecznym

Akt intronizacji NSPJ jest aktem wiary, jej wyznaniem, a także świadectwem i zawsze ma wymiar osobowy. Oznacza to, że akt intronizacji w wymiarze społecznym, a nawet państwowym, jest podejmowany przez osoby, a nie przez urzędy. Podobnie jak w osobistym wymiarze intronizacji, oznacza postawienie Jezusa i Jego przykazań w centrum swego życia i służby społeczności. Pełniąc zatem funkcję urzędnika, nauczyciela, pracownika służby zdrowia itp. osoba ta, ma kierować się Jezusowym przykazaniem miłości i służyć tak Bogu, jak i ludziom.