Grupa dziecięca

dziecieca

Parafialna grupa dziecięca spotyka się w każdą sobotę (oprócz wakacji, ferii i świąt) o godz. 16.00. Należą do niej dzieci w wieku od 3 do 6 klasy szkoły podstawowej. Spotkanie trwa ok. 2 godziny. W tym czasie dzieci modlą się, śpiewają, uczestniczą w różnych zabawach i zajęciach formacyjnych.

Grupę prowadzą animatorzy ze wspólnot młodzieżowych pod opieką ks. Łukasza.