Droga Światła

Droga Światła to nabożeństwo wielkanocne przypominające Drogę Krzyżową, ale treścią związane nie z męką i śmiercią Pana Jezusa, tylko z Jego zmartwychwstaniem. Kolejne stacje prowadzą nas przez spotkania ze Zmartwychwstałym opisane w Ewangelii, aż do wniebowstąpienia i zesłania Ducha Świętego.

Nabożeństwo odbędzie się w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, 2 czerwca o godz. 21. Jeśli pogoda pozwoli, przejdziemy wokół kościoła. Prosimy o przyniesienie świec, które zapalimy od paschału na znak, że zmartwychwstanie Jezusa oświeca nasze życie.