Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych

W tym roku nie będzie błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę. Można je zastąpić następującą modlitwą przed śniadaniem wielkanocnym.

Plik PDF do wydruku

MODLITWA RODZINNA
PRZED ŚNIADANIEM WIELKANOCNYM

Głowa Rodziny zapala świecę i mówi: Chrystus zmartwychwstał, alleluja!
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja!
Wykonujemy znak krzyża: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

EWANGELIA

Z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 1-10).

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

PROŚBY

Nasz Pan, Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Chcemy się dziś dzielić tą radością, trwając w jedności z całym Kościołem. Módlmy się więc za nas i za wszystkich:

  • Prosimy Cię, Boże, abyś błogosławił naszej rodzinie, obdarzał nas miłością, pokojem i zdrowiem. Ciebie prosimy.

Wszyscy odpowiadają: Wysłuchaj nas, Panie.

  • Prosimy za wszystkich naszych bliskich i przyjaciół. Napełnij ich radością, obdarz żywą wiarą i strzeż ich na drogach życia. Ciebie prosimy.
  • Prosimy za zmarłych z naszej rodziny [można wymienić konkretne osoby], aby mieli udział
    w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Ciebie prosimy.
  • Prosimy o ustanie epidemii. Daj zdrowie zakażonym i wspieraj wszystkich, którzy niosą pomoc innym. Ciebie prosimy.
  • Prosimy Cię za cały świat. Niech wszyscy ludzie przyjmą Chrystusa i radują się z Jego zmartwychwstania. Ciebie prosimy.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW

Panie Jezu Chryste, Ty w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław ten chleb, mięso, wędliny i jajka. Spraw, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, mogli się także dzielić radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.