Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, dgCA7
Usłysz mój głos, nakłoń swego ucha na me błaganie! FBgA7
Gdybyś tu był, Panie, nasz brat by nie umarł. gdCFC

Gdybyś tu był. Oto zasnął ten, którego Ty umiłowałeś.
Tak późno przychodzisz dziś.
Kamień wielki jak śmierć oddziela nas
I tylko Ty masz władzę go odsunąć.
Bo Tyś jest Mesjasz Pan. d

Tyś naszym życiem! BF
Tyś zmartwychwstaniem! BF
Biegnijmy i my, g
Biegnijmy umrzeć z Nim! A7
Biegnijmy umrzeć z Nim! d